Stamtavla/Pedigree

SVCH Skogsråas Önskedröm

Tyron Vom Tumbachtal
VDHZBHS2167
Wodan Von
Der Feldeiche

VDHZBHS2167
Dolmann V Donnerstein
ZBHS2063
Freia V D Rotfährte
DDR8947
Amanda Kerkavölgyi
VDHZBHS2288
Bruno Nasice
VDHZBH651/92
Elvira Huszonyahegyi
VDHZBH917/94
MultiChampion
Silva-T
S27747/99
Tiger Vom
Oberharz

ZBHS2205
Asco Vom
Weissen Stein

ZBHZBHS2049
Distel Vom
Schwarzenberg

ZBHS2060
SJCH, SUCH
Ariella
S62833/93
SV-91, SVCH, SUCh
Megalits
Bergmann

S22655/91
SUCH
Dina Iz Dobrce
S18431/91

Tillbaka